Община Варна <br /><tt>Източник: ВСУ</tt>

ЗАЩО ОБЩИНА ВАРНА ОТКАЗА 800 000 ЛЕВА ЗА КУЛТУРА

По повод публикацията на в. "Труд" от 21 януари 2013

 

Историята води началото си от ранната есен на 2010 г. През октомври, в качеството си на главен експерт по национални и европейски проекти и програми в Община Варна, посетих Работна среща в Русе с участието на над 20 представители на общини от Североизточния район за планиране. На масата бяха сложени предложенията за формата на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие", операция 1.1. „Социална инфраструктура", схема BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития".

 

В дискусията се изясни, че става въпрос за инициативи, които:

-      надхвърлят границите на установените конвенции;

-      поставят нови проблеми, теми, форми на самоизява, установяват нови партньорства;

-      усвояват нови пространства;

-      произвеждат нови социални ефекти;

-      постигат необичаен синтез на изкуства;

-      осъществяват нови междусекторни партньорства;

-      оформят нови канали и модели на потребление.

 

Представените възможности разпалваха въображението и подхранваха надежди. На 2 декември 2010 г. беше организирана среща в Пленарната зала на Община Варна. В нея участваха повече от 100 музиканти, литератори, театрали, архитекти, дизайнери, специалисти по ПР и реклама, издатели, филмопроизводители, журналисти.

 

Имаше купища предложения. Запомнил съм идеята на Гаро Кешишян да се проведе Нощ на изкуствата в Морската градина. С присъщия си темперамент известният фотограф настояваше символът на Варна да „избухне“, воден от енергията на изкуствата, където те едновременно се създават, представят, споделят и публикуват.

 

Графичният дизайнер Димитър Трайчев предлагаше Варна да се популяризира като мултикултурен център. Екипи от етнографи, фотографи, тонрежисьори и видеооператори работят паралелно на терен и дигитализират фолклорното наследство. Резултатът: пълноцветни брошури, мултимедийно CD с автентични аудио записи, фото и видео репортажи, туристическа информация, история, записани спомени, разкази и кулинарни рецепти от всеки етнос. Суровият материал се селектира, а след това се предава на аранжьори, DJ  и експерти по миксинга за създаване на студийни ремикси и концертни  аранжименти. Така Варна брандира своята идентичност със средствата на популярната култура, превърнала се в маркер на глобализацията...

 

През следващите дни в общинското деловодство заваляха предложения - над 40 на брой. Разнообразието им беше голямо: необичайни и провокативни артистични интервенции в градската среда, работилници за деца по рисуване, писане, филми, идеи за музикални събития, театър, дизайн, висша мода...

 

Скоро след това трябваше да напусна общинската администрация. Често си мислех за купищата добре подвързани папки със скици, сценарии, илюстрации, обосновки. За съжаление тези, от които зависеше те да намерят своето приложение, нехаеха. По традиция изготвянето на проекта беше служебно възложено на външна консултантска фирма. Консултантите си свършиха професионално работата. Подредиха в приемлив вид цели, дейности, резултати, ефект, но в тях нямаше и следа от онова, което беше публично споделено и доверено.

 

Сега, от дистанцията на изминалите две години оценявам, че изпуснатите 800 000 лева са по-малката беда. Големият провал са пропиляната енергия и излъганите очаквания. Те не могат да се калкулират и все по-трудно ще се намират в автентичен вид. В зейналата празнина удобно се настаняват халтурата, безхаберието и дилетантизмът... Често ги определяме със събирателното понятие „чалга“ – сякаш за да се оправдаем. И срамежливо продължаваме да приемаме статукво, което ни налагат безразлични, безкритични и цинични хора с власт. Те необезпокоявано  и безнаказано продължават всекидневните си злоупотреби с нашето доверие, усилия и способности...

 

Любомир Кутин

 

http://lykutin.blogspot.com

 

Една статия от: www.why42.info публикувана на 22.01.2013
Bookmark and Share