За сайта

Този сайт е плод на ентусиазма на членовете на Сдружение за култура "Морско синьо", които търсеха  още един начин за изразяване на своите позиции в областта на родната и чуждата култура.

Той е още една възможност за среща на хората, за които изкуството е желана дестинация.

Опит да се издигнем малко над ежедневието или да го погледнем от друга позиция.

Опит за летене, когато всичко наоколо те дърпа надолу и пита: "Чакай, ти къде?!..."

Нарекохме портала "Пътеводител на културния стопаджия", защото, всъщност, това, което ни интересува е Живота, Вселената и Всичко Останало.

Поклон пред Дъглас Адамс, който откри толкова истини, без да ги  натрапва с назидателност и който ни научи да не се вземаме прекалено насериозно.

Сърдечно "благодаря" на Борис Стателов, който повярва в нас, без да има важни основания за това!

 

 

 Сайтът включва два основни раздела: – журналистически материали, разделени в отделни рубрики, информационна част, съдържаща полезна база данни, линкове и актуална информация в областта на културния мениджмънт, международния обмен и информация за дейността на сдружението.

Журналистическата част от сайта се стреми да съчетава актуална информация за събитията в града и по-аналитични и оценъчни материали, които ще представят личности, оформящи облика на Варна като културен център. Отделни рубрики са посветени на културно-историческите забележителности в региона и възможностите за културен туризъм.