Пътеводител

Стопаджия: Близки срещи от интересен вид

Елена Алексиева: болката е онази крайна реакция на тялото и душата, която доказва, че все още си жив

„Елена Алексиева опровергава общоприетите стереотипи и правила. Пиесите й не само могат да се четат и препрочитат, защото носят тайната на Словото, но и да се разиграват от читателя по начина, по който той ги тълкува. Стига да има въображението на техния автор и силата да изтърпи ангелския ...

Критично: Защо така?!

Размисли около една пресконференция в опит да се отчетат процесите около кандидатурата на Варна за Европейска столица на културата 2019

Екипът, работил за кандидатурата на Варна за европейска столица през 2019, се срещна с журналисти от Варна. Присъстваха част от членовете,  които са работили около изписването на книгата, свързана с културната визия на кандидатурата. Статусът на загубил съревнованието не бе сред качествените...

Вселена: Културно многообразие

5 и 1|2 скандинавски визии за култура

„5 и 1|2 скандинавски визии за култура” е интердисциплинарен творчески проект, който се различава от характеристиките на фестивалното начало. Проектът е творческо-интелектуален опит да се изгради култура на лекторските нагласи, които са имали своята традиционна зона на разгръщане в ср...