КАМИНО - XIX <br /><tt>Източник: Р. Бърдарска</tt> КАМИНО - XVII <br /><tt>Източник: Р. Бърдарска</tt> КАМИНО - XV <br /><tt>Източник: Р. Бърдарска</tt> КАМИНО - XIV <br /><tt>Източник: Р. Бърдарска</tt> КАМИНО - V <br /><tt>Източник: Р. Бърдарска</tt> КАМИНО - III <br /><tt>Източник: Р. Бърдарска</tt>

КАМИНО В СЪРЦЕТО МИ - VIII част

ТОВА Е ВЪЛНУВАЩ, ИСКРЕН, ШАРЕН, ЖИВ И ИСТИНСКИ РАЗКАЗ ЗА ЕДИН ОТ ОНЕЗИ ПЪТИЩА, КОИТО СТАВАТ ЧАСТ ОТ НАС.

ЗА РОСИЦА БЪРДАРСКА ТОЙ БЕШЕ КАМИНО. И ПРЕМИНА ПРЕЗ СЪРЦЕТО И.

 

14 септември

        

             Свободно из града. Обичам това „мотаене” – ежедневието ми е програмирано по минути и в такива редки моменти истински си почивам.

             

         Много интересен Етнографски музей. В един от коридорите бе представен проект – детски рисунки, дори една оригинална „инсталация” с обувки; някой „колега” добре е поработил с децата...

 

         Тази вечер сме цялата група в хотела, ангажиран още от България. Всеки е преживял Пътя по различен начин. Аз мисля, че при мен всичко се случи точно, както е трябвало...

 

         15 септември

 

         Летим за Мадрид. Хотелчето е в центъра. Време за разходка. За първи път ми липсва тръпката на екскурзианта. Още съм там – по междуселските пътища на Галисия. Но виж ти – близо до хотела излизам на площад „Света Ана”.

 

         Да не забравяме кой ни изпрати по Камино! По-късно ще й подготвя специален фотоколаж. Защото на всичко отгоре на този площад е и Испанският театър, паметникът на Лорка...

         Излизам на малка павирана уличка, в чиято настилка на определено разстояние са вградени бронзови букви – стихове или цитати от големите испански поети и писатели. Много интересна идея, интересно кога и по какъв повод са го направили...

                                     

         Вечерта завършва на маса направо на тротоара, в пресечка близо до хотела. От другата страна на тротоара също има маси. „Нашият” човек, дребничък чевръст испанец, постоянно щъка и привиква хора от главната улица. В резултат масите му са почти пълни. А отсреща никой не сяда. Там на прага на два пъти се появява добре облечен господин, но само се оглежда и не подканя. И аз бих правила като теб, човече, и масите ми щяха да са празни, затова не въртя бизнес...

 

         16 септември

 

         Свободно време в Мадрид. Все още не се разделям с мидата на врата, но тук вече не е същото.

 

         Решаваме да влезем в „Прадо”, наблизо е. За първи път изпитвам главоболие в Художествена галерия. Почти само испански художници. Много мрачни тонове, много наситени картини. Няма някакъв по-светъл пейзаж или натюрморт, да си починеш. Зала след зала, силни платна, силни сюжети... Отказвам се от последния етаж и сядам в барчето...

         Групата решава да търси някакъв дворец, аз се отказвам – на метри е Кралската ботаническа градина, това е, от което имам нужда. Отново красота, зеленина, тишина... Моля едно момиче да ме снима – последната снимка, последната ми емоция от Камино. „Много красива емоция” – усмихва се тя.

 

         Летището, самолетът, след три часа сме в България.

    

*****

         Докато вървях по Камино, често се взирах по пътя и си казвах: стотици хиляди хора са минали оттук; може би в момента буквално стъпвам в следите от стъпките на Шърли Маклейн, Коелю, Иван Драгоев... Препрочитам написаното от тях – точни думи, толкова съзвучни със собствените ми мисли и преживявания. Коелю:

 

Заради моята гордост от позна­нието Ти ме накара да извървя Пътя, по който всеки може да мине, и да открия това, което всички разбират, ако обърнат малко повече внимание на живота. Накара ме да осъзная, че търсенето на щастието е лично и не е пример, който може да бъде даден другиму.

 

Извървях толкова километри, за да разбера нещата, които вече знам, които всички знаем, но които ни е труд­но да приемем. Има ли нещо по-трудно за човека, Госпо­ди, от това да узнае, че може да притежава сила? Малцина са поели бремето на собствения си три­умф. Повечето са се отказали от мечтите си, когато те са станали възможни. Отказали са се да водят Справедлива­та битка, защото не са знаели какво да правят със собст­веното си щастие.

 

Една българка, Миряна Савова, започва разказа за преживяванията си по Камино с думите, с които аз бих искала да завърша:

        

„Когато си на Камино е лесно. Имаш цел. Следваш Пътя. Въпросът е, какво следваш след Камино?” Този въпрос има само един правилен отговор: собствените си мечти.

 

         А щом заговорихме за мечтите - отново Иван Драгоев:

 

  Човек никога не престава да мечтае. Мечтите са хра­на за душата, както яденето дава храна на тялото. През живота си често виждаме своите мечти провалени, а же­ланията си - съсипани. Но дори и тогава трябва да про­дължим да мечтаем, иначе душата ни ще умре и Агапе (съвършената, всепоглъщаща любов – б. а.) няма да проникне в нея. /.../

 

Справедливата битка се почва тогава, когато сърцето ни я желае. В героичните векове, във времето на странст­ващите рицари, е било лесно - имало е много земя за за­владяване и много неща за вършене. В наши дни обаче светът доста се е променил и битката е пренесена от бой­ните полета вътре в нас самите.

 

Справедливата битка е онази, която водим в името на мечтите си. Когато те избликнат в нас с цялата си сила - през младостта, - ние сме безкрайно храбри, но все още не сме се научили да воюваме. С големи усилия най-накрая научаваме как да се борим, но тогава вече не сме та­ка храбри. Затова се обръщаме срещу себе си и воюваме със себе си. Ставаме най-големия си враг. Казваме, че мечтите ни са били детински, трудни за осъществяване, плод на нашата липса на познание за истинския живот. Убиваме ги, защото ни е страх да поведем Справедлива­та битка.

 

/.../ Първият признак, че убиваме мечтите си, е липсата на време. Най-заетите хора, които съм познавал през живота си, винаги намираха време за всичко. Онези, които нищо не правеха, вечно бяха умо­рени, не разбираха колко малко трябва да свършат и по цял ден се оплакваха, че денят е прекалено кратък. В действителност те се страхуваха да поведат Справедли­вата битка.

 

Вторият признак за смъртта на мечтите ни е нашата самоувереност. Понеже не искаме да гледаме на живота като на едно голямо приключение, което трябва да се из­живее. Смятаме се за прекалено мъдри, справедливи и прави по отношение на малкото, искано от живота.

 

Третият признак за края на на­шите мечти е спокойствието, мирът. Животът се пре­връща в неделен следобед, без да изисква от нас велики неща или нещо повече, отколкото искаме да дадем. Тога­ва решаваме, че сме зрели, изоставяме детските си фан­тазии и постигаме своята професионална и лична реали­зация. Изненадваме се, когато някой на нашата възраст каже, че още иска разни неща от живота. Но в действи­телност дълбоко в душата си съзнаваме, че сме се отка­зали да се борим за мечтите си, да поведем Справедли­вата битка.

 

Когато се откажем от мечтите си и намерим покоя, имаме кратък период на спокойст­вие. Но умъртвените мечти започват да загниват вътре в нас, да съсипват средата, в която живеем. Започваме да се ожесточаваме спрямо околните. Най-накрая обръщаме тази жестокост към самите себе си. Явяват се болестите и психозите. Това, което сме искали да избегнем в битка­та - разочарованието и провала, - става единствен завет на нашето малодушие. А в един прекрасен ден мъртвите ни изгнили мечти правят въздуха труден за дишане и за­почваме да желаем смъртта, която да ни освободи от на­шата самоувереност, от нашите занимания и от онова кошмарно спокойствие на неделния следобед…

 

Боях се, че времето, преживяно по Камино, ще се отдалечава все повече и ще се превърне в спомен, към който ще се връщам с носталгия. Не е така. Пътят е все така жив в мен. Няма начална или крайна точка, няма връщане или пристигане. Няма извървян път. Камино продължава – и просто трябва да се върви. Понякога ти се пее, понякога ти се плаче. И точно тогава се появява някой, който ти казва само: „Буен Камино!” Накъде е поел, какво го кара да върви, колко е тежка раницата му? Никога няма да узнаеш. Не е ли достатъчно това, че не си сам, че си част от безкрайната върволица?

Лек път, приятелю!...

 

Испания – Варна, септември, 2010

 

 Росица Бърдарска

 

Една статия от: www.why42.info публикувана на 28.07.2012
Bookmark and Share