<br /><tt>Източник: Българско посолство в Лондон</tt>  <br /><tt>Източник:  Българско посолство в Лондон</tt>

Меморандум за българо-британско сътрудничество подписаха националните библиотеки на България и Обединеното кралство

На официална церемония в сградата на Британската библиотека в Лондон бе подписан Меморандум за сътрудничество между Национална библиотека „Св.Св. Кирил и Методий“ и Британската библиотека. Меморандумът предвижда реализирането на широк кръг от дейности, сред които обмен на информация относно притежавани от двете институции документи, свързани с българската и британска култура, както и културно-историческото наследство.


Като важен елемент от Меморандума също така е предвидено прилагането на общи усилия за реализиране на бъдещ проект между двете библиотеки за издиране и изследване на неизвестни досега документи и стари публикации, свързани с културата и историята на двете страни за периода 17 век – края на 19 век. Проектът ще се реализира през периода 2015-2019 г. и първият му е етап ще приключи с изложба на славянски ръкописни паметници от Британската библиотека, експонирани в НБКМ.


От българска страна Меморандумът за сътрудничество бе подписан от професор Боряна Христова – директор на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, а от британска от Кристиян Йенсен – ръководител на отдел „Колекции и курация“ от името на управителния съвет на Британската библиотека.


На церемонията присъстваха посланик Константин Димитров, Малина Едрева - председател на ПК по образование, култура, наука и културно многообразие към Столичния общински съвет (СОС), Ирина Йорданова - председател на ПК по европейска интеграция и връзки с гражданското общество към СОС, дипломати от посолството в Лондон. А от британска страна освен г-н Йенсен, присъстваха г-жа Джанет Жмрочек, ръководител на секция „Европейски изследвания“, както и експерти от специалните колекции на ББ.


„Успешното договаряне и подписване на този Меморандум е първият подобен проект в историята на българската наука и култура”. Това заяви професор Боряна Христова след продължилата повече от час церемония в Лондон.
В заключение г-н Йенсен и г-жа Христова подчертаха важната роля на Българското посолство в Лондон за подпомагане реализирането на този значим проект.

 

Една статия от: www.why42.info публикувана на 27.06.2014
Bookmark and Share