Евтушенко и Елка Няголова в дома на поета <br /><tt>Източник: Е.Няголова</tt> Евтушенко, Е.Няголова, Е.Виденова <br /><tt>Източник: Е.Няголова</tt> Елка Няголова <br /><tt>Източник: Е.Няголова</tt>

Москва-Абрамцево-Сергиев Посад-Переделкино-Москва

Поетесата Елка Няголова получи Пушкински медал за приноса й за популяризирането на руската култура и за укрепването на междуславянския културен обмен

 

Москва-Абрамцево-Сергиев Посад-Переделкино-Москва... Това бе маршрутът на Първия славянски фестивал в Русия, организиран от Международната асоциация на писателите и публицистите и от Академията за руска словесност.

 

От българска страна в работата му участваха поетесите Елка Няголова и Елица Виденова. Организаторите подчертаха пилотната роля на България и на Международния фестивал на поезията „Славянска прегръдка” във Варна, последван във времето от сходни поетически събори в Рига, Варшава, Белград и др...

 

Форумът събра поети от 15 държави, сред които и автори от пръснатия по света славянски архипелаг, включително – Франция, Германия, Израел, Канада, Англия, Прибалтика... В програмата бяха включени открити дискусии за поезията, множество литературни четения на участниците, запознаване с люлката на православието Троицко-Сергиевата лавра, с музея на руската литературна и културна история в Абрамцево – място, където са творили Гогол и Тютчев, Аксаков и Перов, Серов и Васнецов...

 

В Переделкино поетите посетиха музея на Пастернак и скорооткрития музей на Евтушенко, където имаха среща на чаша червено вино и сладка разговорка със самия поет. По време на фестивала, на сцената при откриването му, президентът на Академията за руска словесност Юрий Беляев (Почетен президент на тази Академия е руският патриарх Кирил) връчи на председателя на Славянска академия Елка Няголова Пушкински медал - за приноса й за популяризирането на руската култура и за укрепването на междуславянския културен обмен.

 

Това високо отличие българската поетеса трябваше да защити в края на пребиваването си в Москва на авторска вечер, организирана по покана на Държавната библиотека „А.С.Пушкин” и Пушкинския фонд. На вечерта, събрала цвета на московската поезия, приветствие към гостенката поднесе и праправнучката на поета Юлия Григоревна Пушкина. А председателят на Московската градска организация на Съюза на писателите на Русия Владимир Бояринов връчи Есениновската награда „Златна есен”, с решение на Наградната комисия номер 3/ 26.09.т.г.

 

Една статия от: www.why42.info публикувана на 9.10.2011
Bookmark and Share