<br /><tt>Източник: Галерия “Буларт”</tt> “Бар код” на Паоло Вивиан <br /><tt>Източник: Галерия “Буларт”</tt>

„Буларт” галерия в „Ъгълът на героите”

В края на ноември варненската галерия “Буларт” участва по покана на организаторите в Международния панаир на модерното и съвременно изкуство в Будапеща, Унгария. Галерията бе включена в проекта „Ъгълът на героите” /Heroes Corner/, специален акцент в програмата на Панаира, в който бяха поканени 25 от най-динамичните частни галерии от Източна Европа, които според организаторите са лидери в съвременната художествена сцена след периода на Желязната завеса. 

 

Панаирът в Будапеща се организира от 1994 г. и е първият панаир на изкуствата в бившите комунистически страни. В това издание  журналистът и критик от  Женева  Саймън Хюит бе негов артистичен директор. Унгарската преса нарече неговият проект "Heroes corner" “сензация в художествената сцена в Унгария” и и го изведе в челните позиции за арт събитията на годината.

 

Пресата бе и  много положителна за участието на галерия „Буларт”, която представи работата на италианския художник Паоло Вивиан – „Бар код” , която бе наречена „ мост между Изтока и Запада”.Творбата на Вивиан е резултат от творческата му изследвания в областта на колективната памет и е създадена специално за проекта в Будапеща.

 

Кураторски текст към предтавянето на „Буларт” галерия:

 

Ъгълът на героите и железния бар код

Обикновено бар кодът е система за кодиране на данни за производителя и артикула, който служи за проследяване на движението на продукта и действията на потребителите. Разчита се от оптично сензорно устройство. Най-често срещани са бар кодовете, състоящи се от цифри и различни по широчина вертикални успоредни линии, които визуално наподобяват матрица.

 

В работата на италианския художник Паоло Вивиан, озаглавена "Бар код", намираме множество тълкувания, аналогии и връзки. Създадена специално за проекта "Heroes corner” /Ъгълът на героите/ , част от Панаира за модерно и съвременно изкуство в Будапеща, творбата на Вивиан по естествен начин обръща вниманието ни назад към миналото. Творбата е от ръждиви парчета желязо, с формата си на решетка и с кафявия цвят на корозията, акцентира по естествен начин върху времето на Желязната завеса, когато хората нямаха право да общуват, да пътуват, да четат, да слушат музика, да чувстват и дори да мислят свободно ...

 

Не е случайно, че западен художник е представен в този проекта, наречен „Ъгълът на героите” от галерия, базирана в територия зад бившата Желязна завеса. Поканата на галерия "Буларт" към италианския художник символизира променящите се времена и е акт на утвърждаване на новия социален ред и роли. Само допреди двадесет години това сътрудничество не само не би било възможно, но би могло дори да бъде опасно за живота и на двете страни.

 

Баркодът на Вивиан е резултат от творческите занимания на артиста в областта на колективната памет през последните няколко години и е част от поредица бар кодове, където той разкрива метаморфозите на социалната памет в наши дни, като изследва и произтичащите от това отражения в човешкото поведение. Произведението на Вивиан има социално – политически аспект, но това е само едната страна на посланието му. Неговата ръждива желязна завеса е и матрица на кодирани човешки спомени, мисли и мечти.

 

"Често ние затваряме вратата между нас и околния свята без причина, само следвайки установени модели и социални кодове за комуникация", казва Вивиан и се заиграва с думите и концепциите, търсейки код за нормалност. Кодирана бариера в междуличностните взаимоотношения… Празните пространства в композицията, корозията върху структурата при него са символ на надежда. Ние сме продукт на концепциите си, които пък от своя страна са продукт на колективната памет. Корозията с течение на времето може да промени структурата на информацията и така да декодира бариерата като преминаването стане възможно.

 

 

Дора Дончева- Буларт галерия, куратор

 

 

Една статия от: www.why42.info публикувана на 6.12.2010
Bookmark and Share