<br /><tt>Източник: П. Младенова </tt>  <br /><tt>Източник: П.Младенова</tt>

„Първи контакт” на Павлина Младенова в Музея за модерно изкуство GMOMA, Ансан, Южна Корея

Музеят за модерно изкуство GMOMA (Gyeonggi Museum of Modern Art) в Ансан (Южна Корея) ще бъде домакин на първата самостоятелна изложба на българската кураторка и изследователка Павлина Младенова от 20 февруари до 15 март 2011.

 

Изложбата е заключителна презентация на изследователския проект на Младенова „Първи контакт”, разработен в рамките на резидентната програма за арт изследователи към Gyeonggi Creation Center (GCC Research Residency Program).

 

„Първи контакт” изследва, чрез серия от арт експерименти и интервенции в публични пространства, посещаемостта на визуално изкуство в област Кьонги, Южна Корея (Gyeonggi province). Арт експериментите и интервенциите боравят с типични маркетингови механизми, представени на няколко различни етапа на контакт със случайните минувачи, с цел да се привлече тяхното внимание и участие в проучването. По този начин емпиричното изследване на проекта „Първи контакт” използва нетрадиционен подход на контакт с арт публиката, първо, чрез средствата на класическия маркетинг в полза на изкуството, но също така и чрез самото изкуство като основен изследователски инструмент, противопоставяйки маркетинг изкуството срещу арт маркетинга. Представеният изследователски подход в проекта „Първи контакт” кореспондира с тезата, че контактът между изкуство и публика е необходимо да се разглежда като креативен механизъм, който започва с изкуството и включва различни съвместни и последователни елементи на контакт, за да се култивира чувство и интерес към изкуството от страна на публиката.

 

Изложбата „Първи контакт” на Павлина Младенова в GMOMA включва документално видео на арт експериментите и интервенциите на проекта, инсталация от текст, която анализира съдържанието на думата „контакт”, касаещо концепцията на проекта и анимирани видео графики, представящи основните резултати от емпиричното изследването.

 

Изложбата ще бъде придружена и от каталог с фотографии, текстове, графики и друга информация.

 

 

Павлина Младенова (1979) е мултидисциплинарен изследовател и независим куратор. Като изследовател анализира аспектите на взаимодействие между съвременно изкуство и арт маркетингови комуникации, представени чрез различни средства, изучава противоречивите значения на арт маркетинга, които влияят върху двустранната връзка “изкуство-публика”. Като куратор се фокусира основно върху видео изкуството. Ko-основател, ко-директор и ко-куратор на Международния видео арт фестивал “Видеохолика” във Варна.

 

Една статия от: www.why42.info публикувана на 16.02.2011
Bookmark and Share