Духовно-просветен център “Св. Архангел Михаил”

Снимка на Духовно-просветен център “Св. Архангел Михаил”

Православният храм "Св. Архангел Михаил" е построен във втората половина на 19-ти век за нуждите на българската община в град Варна. Това е първият храм, в който се служи на български език и където се открива първото килийно училище за българските деца. Това става през 1860 г. с помощта на тогавашния руски вицеконсул Ал. Рачински и на няколко родолюбиви и влиятелни българи. Първият български свещеник, спужил в храма, е Константин Дъновски, а първият учител към килийното училище е Константин П. Арабаджиев.

 

През годините на социалистическото управление храмът е бил превърнат в Музей на възраждането. През 2002 година след многогодишни съдебни спорове с Община Варна той отново е върнат на Църквата, става действащ и с благословението на Варненски и Великопреславски митрополит Кирил е организиран като епархийски Духовно-просветен център. Дейността на ДПЦ "Св.Архангел Михаил" започва да се развива като богослужебна и просветителска. В центъра има голяма книжарница за православна питература, библиотека, видеотека, неделно училище, лекционна зала за провеждане на беседи, срещи и други мероприятия, учебна зала. Също там се намира редакцията на вестник "Алтернатива" и списание "Среща".

 

Дейностите на ДПЦ се организират и провеждат с благословението на Варненски и Великопреславски Митрополит Кирил. Основната организация по мероприятията се провежда доброволно от свещеници и миряни от енориите на града.

 

Повечето от дейностите са традиционни и се провеждат редовно.


Как да ни намерите

Адрес: гр. Варна, ул. "27 юли" № 9 

Телефон: 052/ 614 691

 

Галактическа карта


Вижте по-голяма карта