Начало 7.02.2013 18:00
Край 15.03.2013 18:00
Място Галерия “Папийон”
 <br /><tt>Източник: Галерия “Папийон”</tt>  <br /><tt>Източник: Галерия “Папийон”</tt>  <br /><tt>Източник: Галерия “Папийон”</tt>  <br /><tt>Източник: Галерия “Папийон”</tt>  <br /><tt>Източник: Галерия “Папийон”</tt>  <br /><tt>Източник: Галерия “Папийон”</tt>

Графика малък формат и екслибрис

Художествената сбирка включва произведения на утвърдени имена на графичното изкуство от България, Русия, Япония, Украйна, Испания, Корея, Полша. Проектът представя автори, добре познати по света, отличавани с много награди от форуми на графиката, експериментиращи с възможностите в полето на класическите графични техники,  като дълбокия печат и литографията.

 

Това са художниците Роберт Баръмов, Петър Великов, Юлиян Йорданов, Мартин Олиете, Жуанг Ман, Константин Калинович, Живко Мутафчиев, Цанко Цанков, Петър Лазаров, Сергей Тюканов, Карол Феликс, Мартин Байенс, Хаманиши Кацунори, Христо Керин, Жени Кателиева, Роман Суслов, Невена Вълчева, Роман Романишин, Лембит Льомус, Хана Глаука.

 

Всяка графика е уникално произведение на изкуството, независимо че се създава като подписан и номериран тираж. Техническият термин за това е единична графика. Оригиналната графика обикновено се създава в ограничен брой отпечатъци.

Bookmark and Share