Начало 20.02.2013 18:00
Край 20.03.2013 18:00
Място Галерия “ТереЗико”
 <br /><tt>Източник: Галерия “Тереза”</tt>  <br /><tt>Източник: Галерия “Тереза”</tt>  <br /><tt>Източник: Галерия “Тереза”</tt>  <br /><tt>Източник: Галерия “Тереза”</tt>

Живопис на Васил Василев

Васил Василев притежава разпознаваемо негова чувствителност към цвета. Жълтото му отново е топло и духовно, като е уловил една нова дълбочина в земната гама, даваща усещане за вътреутробна мекота.

Изненадват ни нови персонажи - високо в облаците, светлини, които ни водят към светлината, неканени гостенки по изгрев и интересни случки в лодки, с чаши вино.

Bookmark and Share