Начало 24.09.2012 18:00
Край 5.10.2012 18:00
Място Арт салон, Радио Варна
 <br /><tt>Източник: РВ</tt>

Изложба “РЕТРОСПЕКЦИЯ НА МОДЕРНИЯ КОМИКС ВЪВ ВАРНА 1980-2012г.”

Автори: Александър Въчков, Веселин Чакъров, Владимир Димитров,

          Виктор Кълвачев, Светлин Велинов, Александър Стефанов, Асен Кожухаров

 

Главната цел на проекта е ретроспективното представяне на модерния варненски комикс в периода 1980-2012 г. с неговите постижения, превратности в развитието, деятелите му. Друга важна цел е да се покаже приноса му на национално ниво в развитието на това изкуство.

 

Участниците в проекта си поставят за задача да популяризират постиженията на комикса във Варна и да допринесат за развитието му. С това ще се постигне по-голяма интерграция с европейските културни ценности.

 

Реализацията на проекта ще даде своя принос за осветяването и по-комплексното осмисляне на съвременната културна история на Варна. От друга страна, експонираните в проекта комикси представят по нов, при това атрактивен начин епизоди от хилядолетната история на нашия град.

 

 

Bookmark and Share