<br /><tt>Източник: Божидара Симеонова</tt>

КОНКУРС “МОЯТА БЪЛГАРИЯ” – 2014

РЕГЛАМЕНТ

Право на участие в конкурса имат ученици от училища на територията на община Варна

Параметри на участие:

2 категории:

 - Училищни изяви;

 - Извънучилищни изяви.

3 раздела:

- Рецитация;

- Лично литературно творчество – есе;

- Авторска рисунка.

Ученици, които посещават организирана професионална извънучилищна дейност в съответния раздел, нямат право на участие в категория «Училищни изяви» в същия този раздел.

3 възрастови групи:

 • 3 –  5 клас;
 • 6 –  8 клас;
 • 9 – 12 клас.

 

Всеки участник има право само на едно участие в раздел.

Изисквания:

 • Ø Рецитация:

- допуска се и откъс от произведение;

- индивидуално - до 5 мин.;

- колективно (до десетима участници в група) - до 10 мин.;

 • Ø Лично литературно творчество – есе:
  • свободна композиционна форма;
  • до 2 печатни страници.
 • Ø Авторска рисунка:
  • свободна техника;
  • максимален размер – 35 х 50 см.

*Задължителна придружаваща информация:

v за лично литературно творчество:

ü преди заглавието - надпис: Конкурс - МБ-2014;

ü след края на творбата – трите имена на автора, училище или извънучилищен състав, клас, телефон, е-mail за връзка.

Tворбите се приемат на хартиен носител в 3 /три/ екземпляра.

v за авторска рисунка:

ü на гърба на рисунката - надпис: Конкурс - МБ-2014, трите имена на автора, училище или извънучилищен състав, клас, телефон, е-mail за връзка.

v за рецитация:

ü  свободна заявка, съдържаща следната информация:

 1. надпис: Заявка за участие в конкурс «Моята България» 2014;
 2. трите имена на изпълнителя или ръководителя (за колективни изпълнения);
 3. 3.   училище или извънучилищен състав;
 4. 4.   клас или възрастова група (за колективни изпълнения);
 5. 5.   заглавие на изпълняваната творба;
 6. 6.   автор (може и лично творчество);
 7. 7.   продължителност на изпълнението в минути;
 8. 8.   телефон или е-mail за връзка.

***Заявки за рецитация и творби, които не отговарят на изискванията и параметрите на участие, се дисквалифицират.                                                          

График на провеждане на конкурса:

24.01.2014 г. – краен срок за предаване на:

 • Ø заявки за рецитация - ул. „Шипка” 17А, Общински педагогически информационен център;
 • Ø лични литературни творби –  ул. „Шипка” 17А, Общински педагогически информационен център;
 • Ø авторски рисунки - ул. „Шипка 17А, Общински педагогически  информационен център.

11.02.2014 г. от 12.30 ч.  - техническа конференция за конкурса за рецитация в Общинския педагогически информационен център на ул. „Шипка” 17А.

15.02.2014 г. от 9:00 ч. – провеждане на  конкурса за рецитация в зала „Концертна“ на Младежкия дом.

25.02.2014 г.  - обявяване на резултатите от конкурса и на датата, мястота и часа на връчване на наградите на адрес: http://www.varna.bg//Online пресцентър/

КОНТАКТИ:

ВАРНА, ул. „Шипка” 17А   

Общински педагогически информационен център

 052/820 695

Гл.експерт „ОПИЦ” Светлана Христова

Гл.експерт „Ученически конкурси” Лиляна Христозова, 0882/567 010                         

                          

 

 

Една статия от: www.why42.info публикувана на 14.10.2013
Bookmark and Share