<br /><tt>Източник: www.why42.info</tt>

Майсторски клас за писатели - среща

Среща на участниците в Майсторския клас за писатели с ръководителя на семинара и с професорите от Литературния институт "Максим Горки" - Москва

Една статия от: www.why42.info публикувана на 25.07.2010
Bookmark and Share