Начало 10.08.2012 19:00
Край 31.08.2012 19:00
Място Галерия “ТереЗико”
 <br /><tt>Източник: Галерия “Тереза”</tt>

“Звън на камбана” – изложба на Веско Велев

Веско Велев е изключителен български автор, защото е съхранил и ни дарява щедро богатството, силата, мъдростта, традициите на нашия дух. И този път като камбанен звън той ни призовава към извисяване с творби, които са съвършено послание, въплътили в себе си порив към един нов свят.

Това е и разбирането му за предмета на изкуството и неговата цел да променя към добро и да възвисява човека. Работите му ни приковават със своята многопластовост в смислово и композиционно отношение. Диалогът между колорита и моделиране на живописната повърхност на работите му, изпълнени върху дърво ни задълбочава, дарява ни топлина и всеки, който се докосне до тях, ще бъде преобразен и пречистен.

 

"Традициите винаги са натрупвали пластове култура, останалото е продължение с различни средства" - Веско Велев

Bookmark and Share