Начало 9.05.2013 19:00
Край 7.06.2013 19:00
Място Художествен музей “Георги Велчев”
 <br /><tt>Източник: Художествен музей “Г.Велчев”</tt>

„АКТИВЕН ХОРИЗОНТ” – стихове и графики от САШО АНАСТАСОВ

В поезията на художника Сашо Анастасов вътрешният и външният свят се пресичат, преливат и пробиват през играта на цветовете и светлосенките. “Черни мисли и зелени страсти се вълнуват” в тази приласкаваща с тъгата си вселена.
Искрените стихове на Анастасов съумяват да надскочат пространството на автотерапията и тук поетът, по думите на великия Уърдзуърт, се превръща в “човек, който говори на хората”.
“Шагал е закъснял”. Закъснял е и постромантическият глас на Анастасов. Именно това закъснение му отваря собствено и различно пространство в преднамерено тривиалния хор на съвременните български поети.

Любомир Терзиев

Bookmark and Share