Начало 11.04.2013 18:30
Край 30.04.2013 18:30
Място Галерия “Актив арт”
Е.Бояджиева <br /><tt>Източник: Галерия “Актив арт”</tt> Флоранс Блин  <br /><tt>Източник: Галерия “Актив арт”</tt>

„ДВА ДИАЛОГА – НА ИЗТОК И НА ЗАПАД” - изложба живопис на Емилия Бояджиева и Флоранс Блин

В изложбата двете авторки – Емилия Бояджиева /България/ и Флоранс Блин /Франция/, срещат в художественото пространство две визии за два различни свята.  Западният свят е представен в творчеството на Флоранс Блин чрез образите на жени на фона на замъци с бароково облекло; жени с цветя, носителки на вдъхновение и съзидателност; голи тела, разработвайки концепцията на европейското мислене по отношение на тялото и на голотата, осъществяваща  прехода в християнското мислене от срама към достойството; абстрактни композиции, изведени до въздействието на формата и колорита, отвеждащи към едно обобщено понятийно мислене, каквото е европейското. Защото западното мислене е понятийно, Флоранс Блин казва, че „в живописта й, която е на границата между фигуративното и абстарктното нейни учители са думите: размишление, наблюдение, равновесие и храмония”. Цялостното разбиране на Западната култура мисли в образи и думи; картините са разкази, те са сюжети, наративи.

Обратното на това е идеята за Изтока като церемония, като ритуал, като театър, като свят  на символи. Традициите заемат особено важно място в източната култура, от там произтичат и представите за вечност, предадена в названията „Поднебесна империя” и „Страната в центъра на света”. Емилия Бояджиева, посетила Китай, ни представя в платната си китайската „Чаена церемония”, традиционната архитекура - древни будиски и даоистки храмове и манастири, жената като носител на  т.нар „ин” свят, образи от китайската митология – „Дракони”, „Жерави” и „Бамбук”. Съзерцателността е въплътена в образите на цветята и цъфналите дървета, метафори на живота. За да постигне внушенията от източната култура, Емилия Бояджиева използва техника с маслени бои, акварел и колаж.

Bookmark and Share