<br /><tt>Източник: ДТ-Варна</tt> Х.Пинтър <br /><tt>Източник: ДТ-Варна</tt>

„ИЗМЯНА” ИЛИ ПРЕДУБЕЖДЕНИЕТО В ПИНТЪРОВИЯ ДИАЛОГ

Постановката на пиесата „Измяна” от Харолд Пинтър - лауреат на Нобеловата литературна награда за 2005 г., е съвместна продукция на ТМПЦ - Драматичен театър "Стоян Бъчваров" с театрална компания „Артишок”.

Премиерните спектакли във Варна са на 11 и 12 февруари, 18.00 ч., Сцена Филиал.

„Измяна” разгръща в ретроспекция любовния триъгълник между книгоиздателя Робърт, неговата съпруга - галеристката Ема и техния приятел - литературния агент Джери, за да артикулира една от основните Пинтърови теми за провала в човешкото общуване, за неумението/нежеланието/невъзможността да стигнеш до другия.

Концепцията си за постановката проф. Пламен Марков изгражда около своята теза за ролята на предубеждението у Пинтър. Изследвайки генезиса на Пинтъровия диалог, той добавя своя оригинална интерпретация върху творчеството на един от най-значимите реформатори на съвременния театрален език. Това е тезата за предубеждението, според която основният партньор на героите на Пинтър е тяхното собствено предубеждение за другия.

Анализирайки паралелните светове в пиесите на Пинтър, авторът установява, че „когато на сцената има два персонажа, при Пинтър наблюдаваме три паралелно съществуващи реални свята. Първите два неизбежно са световете на персонажите. Те са два, защото, убеден съм, героите на Пинтър не знаят, не умеят и направо даже не са в състояние да общуват един с друг като реалистични персонажи. Те не общуват с другия, а със собствената си представа за него. И даже не става дума за представа, а за дълбоко вкоренено непреодолимо предубеждение. Те не задават въпроси, за да разберат кой е този срещу тях, какви са целите му, амбициите му, те не искат да го опознаят с тези свои въпроси. Не! Те просто искат да потвърдят предварително очакваното.
И ако то не се потвърди, толкова по-зле за отговора - значи е неискрен, значи другият не се е хванал на въдицата и е изхитрувал. Във вечната битка за територия, която Пинтъровите персонажи водят, нито една реплика не е невинно-спонтанна. Всички те имат тактическа стойност, свързана с това да се отвоюва или отбранява педя от пространството.”

В тази схема на диалог особена роля играе толкова обговаряното Пинтърово мълчание, което обяснява и самият Пинтър: "Има два вида мълчание: мълчание, ненарушено от никакви думи, и друго, когато се лее поток от думи, един език, прикриващ друг език, като вторият непрекъснато звучи. Речта, която ние чуваме, е обозначение на тази, която ние не чуваме. Това е начин да се измъкнеш от ситуацията, завеса от гъст дим, начин, породен от хитрост, страх и присмехулство, който прикрива истинския смисъл. Когато настане истинската тишина, ние все още чуваме неговото ехо, но сме по-близо до голотата. Един от начините да гледаш речта е да я считаш за покривало, което постоянно прикрива голотата."

Ето защо „всеки персонаж на Пинтър трябва и може да бъде тълкуван реалистично сам за себе си, но ситуацията, в която те се реализират, няма никакви шансове да бъде анализирана по същия начин, защото конфликтът в пиесите не е между реалните персонажи, а именно между техните хипотези-предубеждения един за друг.

Може би и това е една от причините за бума на пиесите на Пинтър в посттоталитарна България - обществото ни е болно от конфликтите не между Донкихотовци и вятърни мелници, както често си мислим, а само между отделни вятърни мелници”, обобщава аналитичните си наблюдения проф. Пламен Марков.

Оставайки верен на обичайния си подход, Пламен Марков най-напред превежда, а след това поставя драматургичния текст. Това задълбочено вникване в материята му позволява да изрази максимално авторското си виждане като режисьор. В постановъчния екип се срещат познатите съмишленици на професора – сценографката Мира Каланова и композиторът Калин Николов.

Не учудва и изборът на актьорите. Димитър Баненкин (Джери), който се завърна в България с тв сериала "Недадените", сега с участието си в "Измяна" на Варненския драматичен театър, се завръща и на българската театрална сцена. Артистичното семейство Веселина Михалкова (Ема) и Стоян Радев (Робърт) допълва любовния триъгълник в този звезден състав, на който партнира младият Стефан Додуров (Сервитьор).

Виолета Тончева

Една статия от: www.why42.info публикувана на 3.02.2014
Bookmark and Share