Йотова, Закуска на плажа/по Мане/, Процес-пространство <br /><tt>Източник: Интернет</tt>  <br /><tt>Източник: Интернет</tt>

20 ГОДИНИ ФЕСТИВАЛ „ПРОЦЕС – ПРОСТРАНСТВО”

Представителна изложба от колекцията на балчишкия фестивал в галерията на  „Шипка”6 в София
4 - 20 ноември, 2011 г.

 

 

Изложбата представя работи, правени на фестивала „Процес – Пространство” през 20-те години на неговото съществуване. Паралелно с това се представят и някои творби от колекционери и автори, които са дарения на фестивала, както и работи от самостоятелни изложби, организирани в рамките на Процес – Пространство.

 

Практически, не може да се представи всичко, което притежава фестивала, още повече документацията от акции, пърформънси, спектакли и т. н. Всъщност колекцията на фестивала надвишава бройката от 2000 оригинала, а в тази изложба са включени около 300.

Първият фестивал бе организиран през 1992 година, като няколко години преди това в Балчик и в различни райони на Добруджа, бяха осъществени редица изложби, акции и пърформънси, които го подготвиха. Една от първоначалните и отстоявани до този момент идеи, е колекцията да послужи за основаване на музей за съвременно изкуство или за галерия, която да я съхрани.

Основна цел на Процес – Пространство е да съпостави художници със съвременно мислене от различни нации и генерации, работещи във всички познати направления и техники.
Фестивал Процес – Пространство традиционно се провежда в Балчик, като само през 2001 година той е бил в Русе.

Художници, взели участие, са от следните страни: Австралия, Австрия, Албания, Белгия, Босна, България, Великобритания, Германия, Естония, Израел, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Македония, Румъния, Сан Марино, САЩ, Сърбия, Турция, Унгария, Франция, Холандия, Хърватия, Швейцария, Швеция, Япония и др.
В колекцията на фестивала също така има произведения на автори от: Грузия, Гърция, Етиопия, Португалия, Русия, Тунис, Украйна, Финландия, Чили и др.

Основател и главен организатор на фестивала е Димитър Грозданов.

През годините към организационния състав се присъединиха и: Александър Костов, Атанаска Петрова, Борис Климентиев, Велина Христова, Галина Декова, Галя Йотова, Дан Тенев, Диана Георгиева, Диана Попова, Екатерина Акрабова, Елена Иванова, Елена Панайотова, Ирена Атанасова, Лиана Димитрова, Лидия Георгиева, Милена Стамболийска, Мина Дечева, Пенка Минчева, Росица Маринова, Силвия Бояджиева, Христина Бобокова, Христо Господинов (Печката) и др.

Партньори на фестивала са: СБХ, Община Балчик, Галерия Балчик, Лотос ЕАД, Дионисиус ЕАД и др.

Основни спонсори на фестивала са Пламен Бобоков и Приста Ойл Холдинг ЕАД.

 

 

Д.Грозданов

Една статия от: www.why42.info публикувана на 6.11.2011
Bookmark and Share