<br /><tt>Източник: ArtUP!</tt>

ArtUP! - Медийни изкуства в България, Гърция и Турция

Покана за участие

Изложба PARABOLE

 

ArtUP! – Медийни изкуства в България, Гърция и Турция, проект наГьоте-институт в трите страни, отправя отворена покана към художници от България, Гърция и Турция да участват в новата изложба на медийни изкуства на ArtUP! в България, наречена PARABOLE, с куратор Йово Панчев.

 

Проектът ArtUP!, в сътрудничество с художници от България, Гърция и Турция, създава виртуални и трансгранични локални изложби на различни теми като пресечни точки на медийните изкуства. Целта на тези изложби е темите да бъдат поставени в регионален контекст и показани онлайн пред широка международна публика.

 

PARABOLE изследва нови локални градски легенди с намерение да даде пространство за широка рефлексия върху миналото, съвремието, изпълнено с движение, миграции и кризи, както и върху бъдещите перспективи на региона.

 

Изложбата PARABOLE ще бъде представена между април и юни 2013 в няколко художествени пространства в България, чрез поредица от откриващи събития, които ще следват кривата на параболата. PARABOLE ще може да бъде видяна и във виртуалното пространство на ArtUP!.

 

В изложбата може да участва всеки художник от България, Гърция и Турция, който работи в областта на медийните изкуства.

 

Краен срок за кандидатстване: 15 март 2013

 

Допълнителна информация за изложбата и начина на кандидатстване може да намерите тук:

http://www.goethe.de/ins/tr/lp/prj/art/opc/bgindex.htm

 

За контакт:

Гьоте-институт София
Ул. Будапеща 1
1000 София

Тел.: +359 2 9390100
Мобилен тел.: + 359 878 643 638

artup@sofia.goethe.org

http://www.goethe.de/bg/artup
http://www.facebook.com/ArtUP.MediaArt

Една статия от: www.why42.info публикувана на 4.02.2013
Bookmark and Share