НИНА Ковачева и Валентин Стефанов, Play for Two Hands and Black  <br /><tt>Източник: ArtUP!</tt> Светлана Мирчева, Invisible Places  <br /><tt>Източник: ArtUP!</tt> Венцислав Занков, Никола Вапцаров „Писмо” съвременен прочит  <br /><tt>Източник: ArtUP!</tt> Мариана Василева, Toro  <br /><tt>Източник: ArtUP!</tt> Райчо Станев, Голямата екскурзия  <br /><tt>Източник: ArtUP!</tt> Боряна Венциславова, we shall overswim  <br /><tt>Източник: ArtUP!</tt> Красимир Терзиев, Битките на Троя  <br /><tt>Източник: ArtUP!</tt> Иван Мудов, Garbage  <br /><tt>Източник: ArtUP!</tt>

ArtUP! - медийни изкуства в България, Гърция и Турция

Проект по инициатива на Гьоте-институт

ArtUP! е онлайн платформа за медийните изкуства в България, Гърция и Турция. Платформата цели да създаде и установи онлайн структура, която да информира за различни теми на медийните изкуства, както и за сцените на медийните изкуства в трите страни.

               
Дигитална колекция от произведения на изкуството и текстове предоставят обобщена концепция за различните тенденции в медийните изкуства. Съдържанието на уеб сайта е представено на пет езика [български, гръцки, турски, немски и английски], което насърчава международната арт сцена да вземе активно участие в този проект. ArtUP! предоставя ресурси на онлайн публиките чрез дигиталната библиотека за медийните изкуства, като по този начин създава нови канали за комуникация между участниците в платформата.

 

ArtUP! изгражда мрежи за сътрудничество между художници, арт критици, куратори и културните дейци, които работят в областта на медийните изкуства, с което се цели да се затвърдят  културните връзки между трите страни. Онлайн посетителите на платформата ще могат да изследват сцените на медийните изкуства в България, Гърция и Турция чрез една постоянно развиваща се база данни от художници и информация за медийните изкуства.

ArtUp! също така предлага възможност на художници да представят своята работа пред международна публика, не само чрез публикуване на работата си, но и чрез виртуални и физически изложби, организирани от местните куратори в трите страни.

 

ArtUP! стартира на 27 септември 2012 с откриване на първата си изложба, озаглавена "Съседства X.0". Изложбата разглежда темата „съседство“ посредством различни наблюдения и интерпретации, представени чрез видео инсталации, онлайн игри, експериментални документални филми и интерактивни видеа на Алпер Шен (Турция), Ана Ласкари (Гърция), Боряна Венциславова (България), Генджо Гюлан (Турция), Георг Дривас (Гърция), Джан Алтай (Турция), Дзени Маркету (Гърция), Зейно Пекюнлю (Турция), Иван Мудов (България), Красимир Терзиев (България), Октай Индже (Турция), Райчо Станев (България) и творческият колектив Personal Cinema (Гърция).

 

Куратор на изложбата е Еге Берензел (Турция), асистент куратори са Катерина Гудзюли (Гърция) и Павлина Младенова (България).

Изложбата „Съседства X.0“ може да бъде видяна до 3 ноември 2012 в Гьоте-институт Анкара. Като изложба на медийни изкуства тя ще може да бъде разглеждана и онлайн във виртуалното пространство на платформата ArtUP!  - www.goethe.de/bg/artup

Една статия от: www.why42.info публикувана на 29.09.2012
Bookmark and Share