<br /><tt>Източник: CONTEMPORARY SPACE </tt>

CONTEMPORARY SPACE представя първото издание на VIDEOCAVE

от 19 януари, събота, 19 часа до 29 ануари 2013 година


"еко истории" - Надежда Олег Ляхова

Куратор: Мария Василева

С подкрепата на Бианале АВГУСТ В ИЗКУСТВОТО


Еволюция – пътят на човека от пещерата до атомното скривалище.
графит

Ако можете да си представите хибрид между кокиче и картечница, ще можете да разберете и работите на Надежда Олег Ляхова. Нежни на вид, те са убийствено силни отвътре. Поредният й проект започва от една невинна среща с възрастна жена някъде из Дуранкулак, чието безбрежно всекидневие е нарушено от неестествени тревоги за неравната борба между птиците и ветрогенераторите. Тук отровата на демагогията се сблъсква с естетиката на огромните красиви перки, които неуморно бродят из небесната шир.

 

Както в другите си големи видео инсталации: „Глобално и дългосрочно ситуацията е положителна”, 2009, и „Умерен оптимизъм”, 2008, и сега Надежда Олег Ляхова примамва зрителя с изкусителни образи и неусетно го оплита в мрежите на собствените си идеи. Видеообразите й действат хипнотично притегателно и не оставят път за отстъпление.

 

Трите части: „еко истории” I и II и „Салът на Медуза” (всичките създадени през 2010 г.) се обединяват от умерено песимистичната визия за настоящето и бъдещето. Екологията е преплетена с политиката, вярванията изместват вярата, производството на чиста енергия осигурява независимост, но децата стават все по-зависими от своите памперси.

 

С представянето на „еко истории“ стартира проектът VIDEOCAVE на Contemporary Space, Варна. В неговите рамки ще бъдат представяни само видеоинсталации – специфична форма на съвременното изкуство, която комбинира видео и работа с пространството, за постигане на по-силен ефект върху зрителя.

-----------------

Надежда Олег Ляхова е родена през 1960 г. в София. Живее и работи в София. През 1984 г. завършва Националната художествена академия. Сред по-важните й самостоятелни изложби са: „Глобално и дългосрочно ситуацията е положителна”, СГХГ, 2009; „Умерен оптимизъм”, ул. „6-ти септември” № 9, София, 2008; „Надежда Олег Ляхова”, Център за съвременно изкуство, Панчево, Сърбия, 2008; „Софийски лъвове”, Artists' Association fabs, Варшава, Полша, 2006 и Гьоте-институт, София, 2005; “Vanitas”, Музей на изкуството, Йокохама, Япония, 2004. През 2009 печели наградата „Гауденц Б. Руф”.                                                         

Една статия от: www.why42.info публикувана на 14.01.2013
Bookmark and Share