<br /><tt>Източник: Галерия Графит</tt>

Carnem | Metamorphosis - танцови пърформанси във Варна

CARNEM | 25.01. | 19:30
танцов пърформанс
Хореография Стефания Георгиева и Христо Таков
Танц Стефания Стоянова и Мичеланджело Лануза (Куба)
Музика Христо Таков

METAMORPHOSIS | 25.01. | 20:30
танцов пърформанс
Автори и танц Стефания Георгиева и Христо Таков

 

Място: Галерия Графит

Цена на билетите: 10 лв. (общ за двете представления)
В продажба - два часа преди събитието

CARNEM
Плът. Естетика. Желания. Дух.
Много дефиниции, изиграни в една дума - CARNEM /от лат. - плът/. Проникване пресъздадено чрез пластика, движение и танц, което можете не само да видите, но и да усетите с всяка клетка на тялото.
CARNEM e изживяване завличащо те в дълбините на емоции, желания и страхове. Дълбини на един корозирал ум, налагащ своя контрол над тялото.
Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата

METAMORPHOSIS
Изследва взаимовръзката между мъжкото и женското начало, етапите на метаморфоза, през които те преминават, за да достигнат пълна хармония и тяхната проекция чрез телата на актьорите.
В основата на изграждане на формата лежи мита за първото същество описан в диалога „Пир" на Платон. Според него, хората били създадени като свръхсъщества /андрогини/ с четири ръце, четири крака, две глави и два полови органа.
МЕТАМОРФОЗА поставя темата за свръхсъществото, за огромната мощ, която притежават двама души, когато живеят с един дъх и силната им зависимост един от друг за постигане на съвършената цялост.

Театър АТОМ
Театър АТОМ е създаден като организация през 2011 г. от артистите Стефания Георгиева и Христо Таков. Няколко години преди това обаче, една университетска задача, поставя зародиша на този положителен и постоянно нарастващ заряд. Заряд на зараждащ се нов артистичен свят. Страстта от движението, неограничените възможности на театъра и танца, инстинктът за бягство към личния избор, жаждата за свобода на сцената, контакта, връзката и сливането с други клетки и емоцията от всяко едно предизвикателство са елементите на съединението - Театър АТОМ, чиято съдба е предопределена - да расте и да бъде развивана...

Една статия от: www.why42.info публикувана на 20.01.2014
Bookmark and Share