Начало 11.12.2012 18:00
Край 30.01.2013 18:00
Място Галерия “Буларт”
 <br /><tt>Източник: Галерия “Буларт”</tt>

„Екология на паметта∕ случаен проект”

автори
александра арно (италия)|биляна рубинова|борис колев|викенти комитски (българия-германия)|данил йорданов(българия - германия)|дария василянска|илка пейчева|калоян илиев -кокимото|красимир русев|кристина ларока (италия)|марлен андреев(германия)|паоло вивиан(италия)|рая георгиева (1978-2009)|румен димитров -попа|самуил стоянов|тереза зиковска|йордан кисьов|фред л`епее(швейцария)&димитра пулиопулу (гърция)

за проекта
В проекта „Екология на паметта/ случаен проект” са поканени 20 артисти от България, Германия, Италия, Швейцария и Гърция, които с творбите си създават своеобразен семиотичен пъзел на модалностите на колективното съзнание днес, на филтрираната от популярната култура система от ценности. Като инструмент в проекта са включени творби от колекцията на галерията, част от нейната шестнадесетгодишна история, оформящи архитипни точки на изследването. Визуалният код на проекта борави със средствата на видеото, фотографията, скулптурата и живописта, като иронията е задължително условие за прочит.

Bookmark and Share